TEMPERATUURCOMPENSATIE

Het Koninklijk Besluit van 2 maart 2007 bepaalt dat de meetinstallaties (de pompen) uitgerust moeten zijn met een temperatuurcompensator om het volume aan te passen naar het overeenstemmende volume bij 15°C. Deze verplichting geldt sinds 1 januari 2008 voor de nieuwe installaties en zal ten laatste op 1 januari 2015 voor alle bestaande meetinstallaties van toepassing zijn.