DAMPRECUPERATIE – STAGE I & II

Om de uitstoot van vluchtige organische stoffen (dampen) te beperken bij het lossen of laden van benzine, vaardigde de Europese Unie een richtlijn uit die maatregelen oplegt om verliezen door verdamping in elk stadium van de opslag- en distributieketen van motorbrandstoffen te verkleinen.

STAGE I  :  betreft het laden van tanks en het bevoorraden van tankstations.
Wanneer het station beleverd wordt met benzine, dan sluit de chauffeur de ontluchtingsleiding van de tank van het station om deze aan te sluiten op de tank van de vrachtwagen.

STAGE II  :  betreft de recuperatie van benzinedampen ter hoogte van het verdeelpistool in het tankstation. Dat betekent dat alle benzinepompen moeten worden uitgerust met een pomp om de benzinedampen af te zuigen.


Het conform maken van pompen vereist twee grote aanpassingen:

  • Vacuümpompsysteem installeren op elke benzinepomp.
  • Netwerk van hermetisch gesloten leidingen installeren voor de damprecuperatie.