Plaatsen van kathodische bescherming voor ondergrondse brandstoftanks

Bij natte corrosie van metalen treden naast chemische ook electrische verschijnselen op.
Er moet gezorgd worden voor een kathodische bescherming van de metalen gedeelten van de tanks en de leidingen die in contact komen met de grond of de ondergrond.
Technieken: Kathodische bescherming is een methode van corrosiebestrijding en berust op het principe van potentiaalverlaging van het te beschermen object. Een kathodische bescherming wordt uitgevoerd met een galvanisch systeem (opofferanode) of met een stroomopdruksysteem.

  • Opofferanode : bij toepassing van opofferingsanodes is het te beschermen object (de kathode) vaak niet gecoat. Ondergrondse tanks worden beschermd door ze electrisch  te verbinden met een groot stuk metaal dat een lager potentiaal heeft dan het te beschermen metaal, meestal magnesium. Dit stuk metaal zal geleidelijk wegcorroderen en daarbij het ermee verbonden onderdeel beschermen. Bij een goed ontwerp ontstaat van nature een beschermend laagje calciumcarbonaat op het stalen oppervlak.
  • Stroomopdruksysteem : Bij opgedrukte stroom wordt kathodische bescherming meestal toegepast in combinatie met een coating op het te beschermen systeem . Een stroomopdruksysteem maakt gebruik van een gelijkrichter en inert titanium anoden voorzien van edelmetalen  en kan de beschermstroom bijsturen in functie van bepaalde wijzigende bodemcondities. Toepassing bij grote te beschermen oppervlakken (tankparken).